Studie – centrum setkávání – Anežský klášter – 2015