1) MÍSTO

Vybereme s vámi pozemek pro stavbu. Vámi vybranou lokalitu prověříme a upozorníme na její limity. Prověříme územní plán a možné kolize s vlastníky veřejné technické a dopravní infrastruktury.

2) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Dle vašeho zadání vypracujeme architektonickou studii. V rámci komunikace bude toto nejdůležitější část projektu, abychom pochopili vaši myšlenku a zajistili její přeměnu do fyzického světa. V rámci studie vypracujeme situaci, dispoziční schémata provozu, hmotové řešení a na závěr 3D vizualizace.

3) INTERIÉR

Navrhujeme interiéry bytových i komerčních prostor. Projektujeme fit-outy kancelářských prostor. Vypracujeme fotorealistické vizualizace a zajistíme technické podklady pro dodavatele stavby. V rámci interiéru navrhujeme i design jednotlivých zařizovacích předmětů včetně výrobní dokumentace.

4) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

V této části připravíme dle schválené studie, ve spolupráci s vámi a našimi speciality dokumentaci k podání na úřad. V rámci dokumentace řešíme podrobně kromě stavební části také statiku, požární bezpečnost, také jednotlivé technologické zařízení stavby jako například vytápění, eletroinstalce, ZTI, atd. Vždy jednotlivá řešení konzultujeme s vámi a doporučujeme řešení která vám do budoucna ušetří finanční náklady a starosti s provozem stavby

5) INŽENÝRING

Zastoupíme vás při jednání s orgány veřejné moci a vlastníky veřejné technické a dopravní infrastruktury, zajistíme všechny potřebné podklady. Získáme pro vás jednotlivá stanoviska dotčených orgánů a vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktur. Konečným výsledkem je vydané stavební povolení.

6) REALIZAČNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby je určitým obecným podkladem využívaným při vlastní realizaci stavebního díla. Obsahuje podrobný popis konstrukčních prvků a charakteristik stavby tak, aby tato mohla být v přiměřeném čase správně a kvalitně realizována. Podrobně charakterizuje veškeré navržené materiály, technologie a specifické detaily stavby tak, aby při výstavbě bylo zřejmé, jak která část stavby bude vypadat a jak bude provedena. Jedná se o detailní výstup vyhotovovaný na základě spolupráce projektanta se všemi projektovými specialisty (zdravotně technické instalace, vytápění, elektroinstalace, plynofikace, požární bezpečnost stavby apod.).

7) AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR

Budeme dohlížet na stavbu za vás. Zabezpečíme, aby byla stavba provedena dle stavební dokumentace. Budeme účastni na kontrolních dnech, při reklamacích a předávání díla. Vyřešíme veškeré podklady potřebné ke kolaudaci.