experimentální sociální bydlení ve městech – Soutěž Superstudio – 2019